Menu Close

Paris Uygur Okulu

Uygurlara yönelik olmakla birlikte Uygur kültürüyle ilgilenen ve keşfetmek isteyen bireylere de açık olan enstitü çerçevesinde sunulan haftalık kurslar, dört ayrı sınıfa ayrılmıştır:

  • Dil kursları : Uygur diasporasının çocuklarına ve anadili Uygurca olmayan bireylerin geneline de yönelik olan Uygurca dil kurslarına ek olarak, IODE ayrıca, Fransa’ya yeni gelen üyelerin entegrasyonunun teşvik edilmesi için veya seviyesini yükseltmek isteyenler için Fransızca kursları da sunmaktadır. Bu iki dilden ayrı olarak da, herkese açık olacak bir şekilde Türkçe ve İngilizce dersleri sunmaktadır.
  • Uygur dansı dersleri : Orta Asya’da aynı zamanda da Çin’de de ünlü olan Uygur dansı, Asya’da gittikçe geniş bir kitleye hitap etmektedir. Orta Doğu, Orta Asya ve Hint etkisi altında olan Uygur dansı, Uygur kültürünün ve kimliğinin vazgeçilmez bir unsuru olarak yaşatılması ve yeni kuşağa aktarılması kaçınılmazdır.
  • Uygur müziği dersleri : Paris diasporasındaki yetenekli müzisyenlerin varlığı sayesinde, IODE Uygur şan derslerinin yanı sıra Dutar, Ravap, Gijek ve Def gibi geleneksel Uygur enstrümanları derslerin de sunmaktadır. Dans gibi geleneksel müzik de Uygur kimliğinin vazgeçilmez bir parçasıdır.
  • Uygur Medeniyeti dersi : Diasporanın çocukları için, Uygur tarihi ve uygarlığı hakkında bilgi edinmek, kendi ülkelerinin kahramanlarını, önemli erkek ve kadın şahsiyetlerini tanımak Uygur kültürünün diğer yönleri kadar önemlidir. Bu yüzden bu yıl Uygur okulumuzda hafta sonu derslerinde çocuklar için medeniyet derslerine başladık.

Leave a Reply

Your email address will not be published.